Comec - skive- og tromleafdrejere

ltolienske Comec producerer skive- og tromleofdrejere.

TD 302 skiveafdrejer
On-the-car skiveafdrejer

Dre3elcengde 90 mm.
Skivetykkelser 5-40 mm.
Driv motor: 0,5 hk
Vcegt 42 kg.

Anbetales kraftigt at benytte med TD332 Disc Driving Unit.

Klik her for download
Kik her for video

TD 502 skiveafdrejer

On-the-truck skiveafdrejer
Min. skivediameter 100 mm.
Maks. skivediameter 500 mm.
Skivetykkelse maks.: 70 mm.
Driv motor: 2 hk Vcegt: 232 kg.

Kik her for download
Klik her for video

TCE 560 bremsebakkeatdrejer
On-the-truck bremsebakkeatdrejer

Min. drejediameter 230 mm.
Maks. drejediameter 480 mm.
Drivmotor 2,5 hk
Vcegt 160 kg.

Kilk her I or download
Klik her for video

TR 470 tram’s- og sitheoldrejer
Min-maks. trornisChomator 150-710 mm.
Maks tromi•clybde 210 mm
Maks skincharnotor 860 mm
OfiV motor 0,75 kW
Vaegt 205 kg

TR 1000 Heavy Duty tromle- og skiveatdrejer
For personbiler og lastbiler

Min-maks. tromlediameter 150-1170 mm.
Maks. skivediameter 855 mm.
Driv motor:1,5 kW
Vogt 655 kg.
Klik her for download
Klik her for video

Comec producerer endvidere foigende produkter:

  • Borevcerk 
  • Planslibere 
  • Brernsebakke afslibere 
  • Nittemaskiner 
  • Svinghjulsslibemaskiner 
  • Trykprover til topstykker 
  • Bandslibemaskine for topstykker

Piser:Ring for tilbud

Kontakt os for mere information

Hos am ph Honeteknik A/S har vi altid lid tEl at tale med dig. Onsker du at hove mere om vores produkter, eller har du yderligere sporgsmal, sa tev endelig Ikke med at kontakte os.
Du er velkommen tll range dl os pa telefon 48 70 8670. Du kan ogsa sende os en e-mail til Info@kamph.dk. VI glaader os til at here fra dig.

48 70 8670

Info@kamph.dk

Skriv til os